خلاصه کتاب

در اینجا بهترین کتاب های حوزه دیجیتال مارکتینگ معرفی خواهد شد، روند کار جوری که من هر ماه خودم یک کتاب تهیه می کنم و در این مدت به مطالعه ش میپردازم و خلاصه ای از کتاب را به عنوان پست در های کانتنت منتشر می کنم.